Loader

U OUTLET spadaju artikli koji zbog sitnog nedostatka nisu pušteni u redovnu prodaju. Nedostatak može biti: nedostatak pakovanja, nekompletan set, fizičko oštećenje koje ne utiče na funkcionalnost mašine i slično. U opisu svakog artikla, objašnjeno je koji je nedostatak konkretnog artikla. Isto tako, ukoliko postoji, na slikama je označeno fizičko oštećenje, tragovi montiranja i ostali vidovi nedostataka. Artikli koji se nalaze u OUTLET-u imaju nižu cenu od artikala koji se nalaze u redovnoj prodaji. Kod prodaje polovne robe (OUTLET), MOTO-BIKE odgovara za nesaobraznost robe u roku od 1 (jedne) godine. Kupac se ne može žaliti na nedostatke (nesaobraznost) koji su opisani i označeni na artiklima, koji se nalaze na OUTLET-u.